Polski Związek Łowiecki

Aus coViki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Polski Związek Łowiecki

1. Członek Zrzeszenia jest obowiązany: 1) wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy; 2) współdziałać z organami Zrzeszenia w realizacji ich zadań; 3) przestrzegać prawa, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz kierować się zasadami etyki łowieckiej i koleżeństwa; 4) chronić przyrodę ojczystą, w tym: a) działać na rzecz ochrony środowiska w celu zachowania równowagi w przyrodzie, b) dbać o właściwą liczebność i kondycję osobniczą zwierzyny; 5) zachowywać, kultywować i rozpowszechniać tradycje i osiągnięcia dziedzictwa kulturowego łowiectwa polskiego; 6) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia; 7) brać czynny udział w promocji łowiectwa; 8) dbać o mienie Zrzeszenia; [https://statut-pzl.pl/]

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge